Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

bok@oksystem.pl
reklamacje@oksystem.pl
tel. +48 22 290 80 70
fax. +48 22 290 80 91


Dział Rozwoju Sieci Partnerskiej


Dział Marketingu & PR


Dział Sprzedaży dla Klientów Biznesowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez OK System Polska S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, które zostaną użyte jedynie w celu realizacji tego zapytania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przesłanego zapytania przez okres 1 roku od daty jego przesłania. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy OK System Polska S.A., podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Adres e-mail, na który należy przesłać wiadomość o wycofaniu zgody: oswiadczenia@oksystem.pl.

NOWE
PRODUKTY